Politika ochrany soukromí a používání cookies

 1. Tato Politika ochrany soukromí stanoví podmínky pro zpracování a ochranu osobních údajů, které uživatelé poskytují v souvislosti s využíváním služeb na internetovém portálu Hotel St Moritz (dále jen: Portál)
 2. Administrátorem osobních údajů na Portálu je SPA RESORT St.Moritz s.r.o., Mariánské Lázně 35301, Třebížského 37 zapsaná v rejstříku podnikatelů Ústřední evidence podnikatelů pod daňovým identifikačním číslem DIČ: CZ27975070 (dále jen Administrátor).
 3. Za účelem ochrany osobních údajů, které poskytli uživatelé, Administrátor uskutečňuje svou činnost dle interních postupů a doporučení a v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 4. Administrátor klade zvláštní důraz na ochranu osobních zájmů, s nimiž tyto osobní údaje souvisí, a poskytuje ujištění, že osobní údaje jsou:
  1. zpracovávány podle zákona,
  2. shromažďovány pro vymezené účely v souladu s právními předpisy a nejsou zpracovávány způsobem, který by byl v rozporu s těmito účely,
  3. věcně správné a přiměřené k účelům, pro něž jsou zpracovávány,
  4. uchovávány v podobě umožňující identifikovat osoby, kterých se týkají, a pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracovávání.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu poskytnutého uživateli Portálu a pokaždé se jedná o případy, kdy právní předpisy povolují, aby Administrátor osobní údaje zpracovával.
 6. Administrátor zpracovává osobní údaje, které uživatelé poskytli dobrovolně Portálu, pouze za účelem: poskytování odpovědí na dotazy uživatelů zaslané pomocí kontaktního formuláře, v následujícím rozsahu:
  1. jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa
  3. telefonní číslo
 7. Osobní údaje uživatelů portálu www https://www.saint-moritz.cz se neprodávají ani neposkytují třetím osobám. U osobních údajů je prováděná jejich profilace, tj. jejich automatické zpracování za účelem vyhodnocení a stanovení osobních charakteristik nebo potřeb uživatelů.
 8. Uživatel portálu je oprávněn nahlížet do poskytnutých údajů, které Administrátor zpracovává. Uživatel je také oprávněn kdykoliv tyto osobní údaje měnit, požadovat jejich předání jinému subjektu nebo požadovat omezení nebo ukončení jejich zpracování. Uživatel může kdykoliv také vzít zpět dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat, aby jeho osobní údaje byly z portálu odstraněny.
 9. Za účelem uplatnění práv uvedených v bodě č. 8 se uživatel Portálu musí obrátit na Administrátora prostřednictvím stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla, který portálu poskytl, na e-mailovou adresu v.kubu@saint-moritz.cz.
 10. Administrátor získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. dobrovolným vyplněním údajů ve formuláři,
  2. pomocí „cookies“,
 11. Při první návštěvě stránek Hotel St Moritz obdrží uživatel informace o používání cookies. Uživatel tím, že na stránkách zůstane, poskytuje souhlas s tím, že stránky na internetových stránkách se používají standardní cookies. Jestliže uživatel neprovede změny v nastavení prohlížeče, je to považováno za poskytnutí souhlasu s použitím „cookies“.
 12. 12. Použití „cookies“ je nutné pro správné fungování služeb na portálu. V cookies se ukládají údaje nezbytné pro správné fungování internetových stránek, zejména stánek, které vyžadují autorizaci. Uživatel může kdykoliv změnit nastavení svého prohlížeče tak, že cookies povolí nebo zakáže, nebo tak, že uživatel obdrží informaci o tom, že cookies se v jeho počítači neukládají.
 13. V rámci daného Portálu se používají následující typy „cookies“:
  1. session cookies – zůstávají uloženy v prohlížeči do okamžiku jeho vypnutí nebo odhlášení z internetových stránek, na kterých jsou umístěny,
  2. trvalé cookies – zůstávají uloženy v internetovém prohlížeči do doby, než je uživatel vymaže, nebo po dobu, která je předem u daných cookies nastavena.
 14. Na portálu mohou být zveřejněny odkazy na jiné internetové stránky, které jsou provozovány nezávisle na Portálu a Portál neuskutečňuje nad nimi žádný dohled. Tyto stránky mohou mít vlastní politiku ochrany soukromí a podmínky, se kterými je vhodné se důkladně seznámit.
 15. Administrátor si vyhrazuje právo provést změnu politiky soukromí v návaznosti na vývoj technologie internetu, změny právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a vývoj Portálu. O veškerých změnách budou uživatelé zřetelně a srozumitelně informováni.
Při poskytování služeb nám pomáhají COOKIES.

Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více v Oznámení o ochraně osobních údajů.

ROZUMÍM